Alarko Holding 2023 Performansı- ALARK Finansal Analizi

ALARK Finansal analizi ile Alarko Holding hissesinin 2023 yılı mali tablolarına göre değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Şirketin genel performansıyla ilgili değerlendirmemizi keyifle okumanızı dileriz.

ALARK Finansal analizi ile Alarko Holding hissesinin 2023 yılı mali tablolarına göre değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Şirketin genel performansıyla ilgili değerlendirmemizi keyifle okumanızı dileriz.

ALARK Finansal Analizi: Mali Tabloya Bakış

Dönen Varlıklar

Dönen varlıklar, 2022/12 döneminden 2023/9 dönemine kadar artış göstermiş, 8,59 milyar TL’den yaklaşık 12,94 milyar TL’ye yükselmiştir. Nakit ve nakit benzerleri pozisyonunda büyük bir düşüş (5,08 milyar TL’den 2,34 milyar TL’ye) yaşanmıştır. Bu, ya şirketin önemli ölçüde nakit harcaması yaptığını ya da yatırımlara kaydırdığını gösterir. Finansal yatırımlar kaleminde ise büyük bir artış (0,72 milyar TL’den 6,00 milyar TL’ye) görülüyor ki bu da şirketin finansal varlık portföyünü genişlettiğine işaret eder.

Duran Varlıklar

Duran varlıklarda da 16,07 milyar TL’den 24,22 milyar TL’ye doğru büyük bir artış söz konusudur. Özellikle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 11,73 milyar TL’den 16,86 milyar TL’ye yükselmiştir, bu da şirketin diğer şirketlerdeki yatırım değerlerinin arttığını gösterir. Maddi duran varlıkların artışı (0,95 milyar TL’den 2,43 milyar TL’ye), şirketin fiziksel varlık tabanını genişlettiğini gösterir, bu genellikle kapasite artışı veya teknolojik iyileştirmeler anlamına gelir.

Yükümlülükler ve Özsermaye

Kısa vadeli yükümlülükler 7,47 milyar TL’den 10,45 milyar TL’ye çıkmıştır. Bu artış, özellikle finansal borçlar (1,55 milyar TL’den 3,60 milyar TL’ye) ve ticari borçlar (1,07 milyar TL’den 1,52 milyar TL’ye) kalemlerinde yoğundur ve şirketin kısa vadede ödemesi gereken borç yükünün arttığını gösterir. Uzun vadeli yükümlülüklerde ise nispeten daha az bir artış (0,95 milyar TL’den 1,70 milyar TL’ye) görülür. Özsermaye büyüklüğü 16,25 milyar TL’den 25,00 milyar TL’ye önemli ölçüde artmıştır, bu da şirketin birikmiş karlarının arttığını ve sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu gösterir. Net kar/zarar kaleminde de büyük bir artış (11,44 milyar TL’den 8,89 milyar TL’ye) dikkat çeker, bu şirketin o dönem içinde yüksek bir karlılık gösterdiğine işaret eder.

Satış Gelirleri ve Karlılık

Satış gelirleri 2023/9 döneminde 6,07 milyar TL ile 2023/6 ve 2023/3 dönemlerine göre önemli ölçüde yükselmiş, ancak 2022/12’deki 7,12 milyar TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar, 2023/9’da 721 milyon TL ile 2023/6 ve 2023/3’e kıyasla artmış, ancak yine 2022/12 döneminin brüt karı olan 931 milyon TL’nin altında kalmıştır. Bu durum, şirketin satışlarının oynaklığını ve maliyet yönetimindeki değişkenliği gösteriyor olabilir.

Operasyonel Giderler ve Faaliyet Karı

Operasyonel giderler (pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri) dönemler arası karşılaştırmada genellikle sabit kalmış ya da azalmıştır, bu da şirketin gider yönetiminde tutarlılık veya maliyetleri düşürme çabalarını yansıtır. Faaliyet karı, 2023/9’da 2,07 milyar TL ile önceki üç döneme göre en yüksek seviyeye ulaşmış, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.

Yatırım ve Finansman Faaliyetleri

Yatırım faaliyetlerinden gelirler, 2023/9’da 746 milyon TL ile diğer dönemlere kıyasla yüksek kalmış, bu da yatırım portföyünün sağladığı getirilerin sürdürlüğüne işaret ediyor. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar, 2023/9’da 6,83 milyar TL ile büyük bir artış göstermiş, bu da şirketin yatırım stratejisinin başarısını ve bu yatırımlardan elde edilen karın arttığını gösterir.

Net Kar ve Hisse Başına Kazanç

Dönem net karı 2023/9’da 9,19 milyar TL ile 2022/12’deki 11,86 milyar TL’den düşük olsa da, diğer dönemlere göre yüksek bir performans sergilemiştir. Hisse başına kazançta da bu performans yansıtılmış ve 2023/9 döneminde hisse başı 21 TL kazanç sağlanmıştır, bu da şirketin yatırımcıları için değer yarattığını gösterir.

Nakit Akışları ve Finansal Durum

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit, 2023/9 döneminde 1,23 milyar TL ile 2022/12’deki 2,99 milyar TL’den azalmıştır. Nakit ve benzerlerindeki dönem sonu değeri, 2023/9’da 2,34 milyar TL ile 2022/12’deki 5,08 milyar TL’ye göre önemli ölçüde azalmıştır. Bu azalma, şirketin nakit kullanımı, yatırım veya finansman faaliyetleri hakkında daha derinlemesine bir incelemeyi gerektirir.

ALARK Finansal Analizi Genel Değerlendirme

Genel olarak, şirketin performansı, belirli alanlarda önemli iyileştirmeler göstermiş olsa da, karşılaştırmalı dönemler itibarıyla karışık bir tablo sunmaktadır. Gelir artışı, operasyonel giderlerin yönetimi ve yatırım gelirlerindeki artış olumlu unsurlar olarak öne çıkarken, nakit akışlarındaki düşüş ve önceki yılın aynı dönemine göre düşük brüt kar rakamları potansiyel risk alanları olarak değerlendirilebilir.

Bu analiz, şirketin finansal durumunun daha derinlemesine incelenmesi ve stratejik kararların gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Her zaman olduğu gibi, bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı ve şirketin daha geniş ekonomik ve sektörel bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sosyal medya hesaplarımızdan güncel bilgilere hızlıca erişebilirsiniz!

Paylaşımlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sorumluluk reddi beyanımızı inceleyebilirsiniz.

ALARK Finansal Analizi: İlgili Soru Cevaplar

Nakit Akışları Şirketin Performansı Hakkında Ne Söyler?

Nakit akışları, şirketin günlük operasyonlarını sürdürebilme kapasitesini ve yatırım yapabilme esnekliğini gösterir. Sağlıklı nakit akışları, mali istikrarın ve sürdürülebilirliğin bir işaretidir.

Bir Şirketin Finansal Sağlığını Nasıl Değerlendiririz?

Bir şirketin finansal sağlığı, likidite oranları, borç yönetimi, varlık verimliliği, karlılık ve sermaye yapısı gibi finansal oranlar üzerinden değerlendirilir.

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, bir şirketin mali belgelerini ve işlem verilerini inceleyerek ekonomik durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir dizi yöntem ve süreçtir.

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

Cevap bırakın

tr_TR