EGE Endüstri – EGEEN 2023 Finansal Analizi

EGEEN 2023 Finansal analizi ile karşınızdayız. Şirketin mali tablosuna göre görünümü ve bedelsiz potansiyeli ile ilgili detayları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

EGEEN 2023 Finansal analizi ile karşınızdayız. Şirketin mali tablosuna göre görünümü ve bedelsiz potansiyeli ile ilgili detayları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

EGEEN 2023 Finansal Analizi – Genel Bakış

EGEEN şirketinin 2022’nin son çeyreği ile 2023’ün üçüncü çeyreği arasındaki mali durumunu yansıtan bilanço özetine dayanarak analiz şu şekildedir:

Dönen Varlıklar:

 • 2022’nin son çeyreğinde 2,237 milyar TRY olan dönen varlıklar, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yaklaşık %28,7 artışla 2,874 milyar TRY’ye yükselmiştir.
 • Nakit ve nakit benzerleri, 2022’nin son çeyreğinde 1,017 milyar TRY iken, 2023’ün üçüncü çeyreğinde azalmış, ancak hala yüksek bir miktar olan 843 milyon TRY’yi göstermiştir.

Finansal Yatırımlar ve Ticari Alacaklar:

 • Finansal yatırımlar dalgalanma göstermiş, 2022 son çeyreğinde 154 milyon TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde önemli bir artışla 645 milyon TRY’ye çıkmıştır.
 • Ticari alacaklar, 2023 üçüncü çeyreğinde 700 milyon TRY ile sağlıklı bir seviyede kalmış, bu da şirketin piyasada güçlü ticari ilişkilere sahip olduğuna işaret edebilir.

Stoklar:

 • Stoklar, 2022’nin son çeyreğinde 498 milyon TRY iken, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 585 milyon TRY’ye yükselmiştir, bu da artan stok seviyelerinin, ya satışlara yönelik beklentilerin yükseldiğine ya da mevcut dönemde satışların beklenen seviyelerde gerçekleşmediğine işaret edebilir.

Duran Varlıklar:

 • Duran varlıklar, 877 milyon TRY’den 1,506 milyar TRY’ye yükselerek şirketin uzun vadeli varlık tabanını genişlettiğini göstermektedir.

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar:

 • Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar, 2022’nin son çeyreğinde 322 milyon TRY’den 2023’ün üçüncü çeyreğinde 459 milyon TRY’ye önemli bir artış göstermiştir.

Toplam Varlıklar:

 • Toplam varlıklar, gözlemlenen dönemde, 3,115 milyar TRY’den 4,381 milyar TRY’ye yükselmiş, bu da şirketin genel varlık tabanında güçlü bir büyüme olduğunu göstermektedir.

Kısa Vadeli Yükümlülükler:

 • 2022’nin son çeyreğinde 430 milyon TRY olan kısa vadeli yükümlülükler, 2023’ün üçüncü çeyreğinde %83,4 artışla 790 milyon TRY’ye yükselmiştir.

Uzun Vadeli Yükümlülükler:

 • Uzun vadeli yükümlülükler, 2022 son çeyreğinde 935 milyon TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde %27,7 artışla 1,195 milyar TRY olmuştur.

Özkaynaklar:

 • Özkaynaklar, 2022’nin son çeyreğinde yaklaşık 1,748 milyar TRY’den 2023’ün üçüncü çeyreğinde %37,2 artarak 2,395 milyar TRY’ye yükselmiştir.

Ödenmiş Sermaye:

 • Ödenmiş sermaye sabit kalmış ve her iki dönemde de 3,15 milyon TRY olarak rapor edilmiştir.

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ve Dönem Net Karı:

 • Geçmiş yılların kar/zararları sabit kalmıştır, ancak dönem net karı 898 milyon TRY’den 905 milyon TRY’ye yükselmiştir.

Satış Gelirleri:

 • 2022’nin son çeyreğinde 2,247 milyar TRY olan satış gelirleri, 2023’ün üçüncü çeyreğinde %2,3 artışla 2,300 milyar TRY’ye yükselmiştir.

Satışların Maliyeti:

 • Satışların maliyeti, 2022 son çeyreğinde 1,382 milyar TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde %3,8 artışla 1,434 milyar TRY olmuştur.

Brüt Kar:

 • Ticari faaliyetlerden elde edilen brüt kar, 2022’nin son çeyreğinde 865 milyon TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde hafif bir artışla 867 milyon TRY’ye yükselmiştir.

Operasyonel Giderler:

 • Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri artmış, ancak bu artış brüt karın artışıyla dengelenmiştir.
 • Araştırma ve geliştirme giderleri nispeten düşük kalmıştır.

Diğer Faaliyet Gelirleri ve Giderleri:

 • Diğer faaliyet gelirleri, 2022 son çeyreğinde 294 milyon TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde büyük bir artışla 495 milyon TRY olmuştur.
 • Diğer faaliyet giderleri de artış göstermiş, ancak gelirlerin artışı gider artışını aşmıştır.

Faaliyet Karı:

 • Faaliyet karı, 2022 son çeyreğinde 839 milyon TRY iken, 2023 üçüncü çeyreğinde %7,9 artışla 815 milyon TRY’ye yükselmiştir.

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler:

 • Yatırım faaliyetlerinden gelirler, 2023 üçüncü çeyreğinde 373 milyon TRY ile önemli bir gelir kaynağı olmuştur.

Finansman Gideri ve Vergi Öncesi Kar:

 • Finansman gideri öncesi faaliyet karı, 2023 üçüncü çeyreğinde 1,335 milyar TRY ile güçlü bir performans göstermiştir.
 • Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı, 2022 son çeyreğinde 1,013 milyar TRY’den 2023 üçüncü çeyreğinde %2,4 artışla 1,037 milyar TRY’ye yükselmiştir.

Vergi Giderleri:

 • Dönem vergi geliri (gideri) ve ertelenmiş vergi giderleri, şirketin net karına önemli bir etki yapmıştır.

Gelir ve Karlılık:

 • EGEEN’in satış gelirleri ve brüt karı, gözlemlenen dönem boyunca istikrarlı bir şekilde artmıştır.
 • Operasyonel giderler artış göstermiş olsa da, diğer faaliyet gelirlerindeki önemli artış, faaliyet karının artmasını sağlamıştır.
 • Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve finansman gideri öncesi faaliyet karı, şirketin güçlü bir finansal performans sergilediğini göstermektedir.

Mali Durum:

 • Dönen varlıklar ve özkaynaklar, analiz edilen dönemde önemli bir büyüme kaydetmiştir, bu da şirketin mali sağlamlığını ve büyüme potansiyelini gösterir.
 • Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerde görülen artışlar, şirketin finansal yapısında borç kullanımının arttığını işaret etmektedir.
EGEEN 2023 finansal analizi, EGEEN bedelsiz sermaye artırımı, EGEEN mali tablolar, EGEEN gelir ve karlılık, EGEEN özkaynaklar, EGEEN ödenmiş sermaye, EGEEN yatırım faaliyetleri, EGEEN operasyonel performans, EGEEN borç yönetimi, EGEEN finansal sağlık, EGEEN gelir tablosu, EGEEN bilanço özeti, EGEEN finansal giderler, EGEEN vergi öncesi kar, EGEEN kısa vadeli yükümlülükler, EGEEN uzun vadeli yükümlülükler, EGEEN satış gelirleri, EGEEN maliyet kontrolü, EGEEN finansal rapor, EGEEN yatırım gelirleri.

Bedelsiz Potansiyeli:

 • Özkaynakların artışı ve dönem net karındaki artış, şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapma potansiyeline işaret etmektedir.

Bedelsiz sermaye artırımı potansiyelini hesaplamak için gereken özkaynak ve ödenmiş sermaye bilgilerine mali tablolardan ulaşabiliriz. 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla, şirketin toplam özkaynakları 2,395,512,571 TRY olarak rapor edilmişken, ödenmiş sermaye 3,150,000 TRY olarak belirtilmiştir. Bu bilgi doğrultusunda EGEEN bedelsiz potansiyelini yaklaşık %75,984 olarak hesaplayabiliriz.

Bu, EGEEN’in şirketin ödenmiş sermayesine kıyasla oldukça yüksek bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönetim kurulunun kararlarına ve ilgili piyasa düzenlemelerine bağlıdır. Bu tür bir hareket, hissedarların sermaye yapısındaki değişiklikleri ve potansiyel dilüsyon etkilerini dikkatlice değerlendirmelerini gerektirir. EGEEN 2023 Finansal Analizi ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

EGEEN 2023 Finansal analizi içeriğimiz yatırım tavsiyesi değildir. Finansal konularda kendi kararlarınızı vermek en doğru seçimdir.

SIK SORULAN SORULAR

EGE Endüstri şirketinin finansal performansı nasıldır?

EGEEN 2023 Finansal analizina göre, EGEEN şirketinin finansal performansı, analiz edilen dönemde artan satış gelirleri, istikrarlı brüt kar marjları ve güçlü bir özkaynak büyümesi ile pozitiftir. Operasyonel verimlilik ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, şirketin karlılığını artırmada etkili olmuştur.

EGEEN’in gelir ve karlılığındaki artışın sebepleri nelerdir?

EGEEN’in gelir ve karlılığındaki artış, satış hacmindeki artış, maliyetlerin etkin yönetimi ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, diğer faaliyet gelirlerinde görülen büyük artış, şirketin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir.

EGEEN şirketinin mali yapısında borç kullanımı nasıl bir eğilim göstermektedir?

EGEEN şirketinin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerindeki artış, borç kullanımında bir artış eğilimi olduğunu göstermektedir. Bu, şirketin finansal yapısında aktif borç yönetimi stratejileri uyguladığına işaret edebilir.

EGEEN şirketinin mali tablolarını analiz etmek için hangi finansal göstergeler kullanıldı?

EGEEN şirketinin mali tablolarını analiz etmek için satış gelirleri, satışların maliyeti, brüt kar, operasyonel giderler, faaliyet karı, net faaliyet karı/zararı, yatırım faaliyetlerinden gelirler, finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı ve vergi öncesi kar/zarar gibi finansal göstergeler kullanıldı. Bu göstergeler, şirketin genel finansal durumu ve performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızdan güncel bilgilere hızlıca erişebilirsiniz!

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

Cevap bırakın

tr_TR