Borsa Terimleri – En Çok Merak Edilen 50 Terim

Borsa terimleri ile ilgili borsada işlem yapmak isteyen yatırımcıların en çok aradığı 50 terimi paylaşıyoruz.

Borsa terimleri ile ilgili borsada işlem yapmak isteyen yatırımcıların en çok aradığı 50 terimi paylaşıyoruz.

Google Bard verilerine göre kullanıcılar en çok bu 50 terimi arıyor. İşte liste ve anlamları;

1. Alım (Call) Opsiyonu

Alım opsiyonu, alıcısına belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı alma hakkını satıcısına ise satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

2. Açılış Fiyatı

Gün içinde gerçekleşen ilk işlem fiyatıdır.

3. Açılış Seansı

Piyasanın günün ilk işlem seansıdır.

4. Arazi Piyasası

Arazi ve gayrimenkullerin alınıp satıldığı piyasadır.

5. Asgari Lot Büyüklüğü

Bir yatırımcının işlem yapabilmesi için yapması gereken en küçük işlem miktarıdır.

6. Ask Fiyatı

Satıcıların bir hisse senedini satmaya istekli oldukları en yüksek fiyattır.

7. Ayı Pazarı

Fiyatların genel olarak düşüş trendinde olduğu piyasa durumudur.

8. BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 100 hissenin performansını ölçen endekstir.

9. Broker

Yatırımcıların hisse senedi, tahvil, döviz gibi menkul kıymet alım-satımı yapmasında aracılık eden kişi veya kurumdur.

10. Büyüme Hissesi

Gelecekte hızlı bir büyüme potansiyeline sahip olan hisselerdir.

11. Çapraz İşlem

Farklı borsalar arasında aynı hisse senedi için yapılan işlemlerdir.

12. Çift Yönlü Emir

Bir hisse senedini hem alım hem de satım için verilebilen emir türüdür.

13. Düşüş Seansı

Piyasanın günün ikinci işlem seansıdır.

14. Endeks

Bir veya birden fazla menkul kıymetin performansını ölçmek için oluşturulmuş göstergedir.

15. Enflasyon

Fiyatların genel düzeyinde meydana gelen artış durumudur.

16. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K):

Bir hisse senedi için hisse başına karın fiyata bölünmesiyle elde edilen orandır.

17. Hisse Senedi

Bir şirketin sermaye payını temsil eden ve sahibine şirkette ortak olma hakkı veren kıymetli evraktır.

18. Hisse Senedi Piyasası

Hisse senetlerinin alınıp satıldığı piyasadır.

19. İşlem Hacmi

Bir gün içinde bir hisse senedi için yapılan işlem miktarıdır.

20. Kapalı Marj

Bir yatırımcının zararı durdurmak için aldığı teminat miktarıdır.

21. Kar Payı

Bir şirketin elde ettiği karın ortaklara dağıtılan kısmıdır.

22. Kısa Vadeli Yatırım

Bir yıldan kısa süreli yapılan yatırımlardır.

23. Kredili Alım

Yatırımcının sahip olmadığı hisse senetlerini teminat göstererek aldığını gösteren işlem türüdür.

24. Likidite

Bir menkul kıymetin kolayca alınıp satılabilme kolaylığıdır.

25. Lot

Bir işlemde alınıp satılan hisse senedi miktarıdır.

26. Merkez Bankası

Bir ülkenin para politikasını belirleyen ve uygulayan kurumdur.

27. Menkul Kıymet

Paraya çevrilebilecek veya bir değer ifade eden kıymetli evraktır.

28. Piyasa Değeri

Bir şirketin hisse senetlerinin toplam piyasa değerini ifade eder.

29. Portföy

Bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin toplamıdır.

30. Pozisyon

Bir yatırımcının bir menkul kıymet için aldığı pozisyonu ifade eder.

31. Prim

Bir opsiyonun sözleşme değeridir.

32. Rekabetçi Piyasa

Fiyatların arz ve talep dengesine göre oluştuğu piyasa durumudur.

33. Risk

Bir yatırımın getiri beklentisinden sapma olasılığıdır.

35. Satış (Put) Opsiyonu

Satış opsiyonu, alıcısına belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı satma hakkını satıcısına ise alma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

36. Stop-Loss Emir

Bir hisse senedinin belirli bir fiyat seviyesine düştüğünde otomatik olarak satış yapılmasını sağlayan emir türüdür.

37. Tahvil

Bir kurumun veya şirketin, belirli bir faiz oranı karşılığında, belirli bir süre sonra geri ödemek üzere çıkardığı borçlanma aracıdır.

38. Teknik Analiz

Geçmiş verilerin değerlendirilmesiyle gelecek fiyatların tahmini için kullanılan yöntemdir.

39. Temettü

Bir şirketin hissedarlarına dağıttığı kar payıdır.

40. Türev Ürün

Fiyatları dayanak varlıktan türetilen ürünlerdir.

41. Vadeli İşlem

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığın alınıp satılmasının kararlaştırıldığı sözleşmedir.

42. Vadeli İşlem Piyasası

Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasadır.

43. Yatırım

Gelecekte gelir elde etmek amacıyla yapılan tasarruflardır.

44. Yatırım Fonu

Birçok yatırımcının birikimlerini bir araya getirerek profesyoneller tarafından yönetilen yatırım aracıdır.

45. Yatırım Hedefi

Bir yatırımcının yatırımlarından elde etmek istediği gelir veya kar miktarıdır.

46. Yatırım Stratejisi

Bir yatırımcının yatırım hedeflerine ulaşmak için kullandığı yöntemler bütünüdür.

47. Yatırımcı

Gelecekte gelir elde etmek amacıyla birikimlerini yatırım araçlarına yatıran kişi veya kurumdur.

48. Yukarı Piyasa

Fiyatların genel olarak yükseliş trendinde olduğu piyasa durumudur.

49. Zarar Durdur

Bir hisse senedinin belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında otomatik olarak satış yapılmasını sağlayan emir türüdür.

50. Zaman Değeri

Bir opsiyonun sona ermesine kadar kalan sürenin değerini ifade eder.

Ek Terimler

Borsa

Hisse senedi, tahvil, döviz gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.

Dayanak Varlık

Vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin konusu olan varlıktır.

Endeks Fiyatı

Bir endeksteki menkul kıymetlerin ağırlıklarına göre hesaplanmış fiyattır.

Fiyat Değişimi

Bir menkul kıymetin fiyatındaki günlük veya haftalık değişimdir.

İşlem Hacmi

Bir menkul kıymetin bir gün içinde işlem gören miktarıdır.

Likidite

Bir menkul kıymetin kolayca alınıp satılabilme kolaylığıdır.

Piyasa Değeri

Bir menkul kıymetin piyasadaki toplam değerini ifade eder.

Sermaye Artışı

Bir şirketin hisse senedi sayısını artırarak sermayesini büyütmesidir.

Sermaye Piyasası

Hisse senedi, tahvil, döviz gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.

Şirket

Ticari faaliyette bulunan ve kar elde etmek amacıyla kurulan tüzel kişiliktir.

Teminat

Bir yatırımcının pozisyonunu korumak için verdiği varlıktır.

Not: Bu sözlükte yer alan tanımlar genel olarak kabul gören tanımlardır. Bazı kaynaklarda bu tanımlar değişiklik gösterebilir. Google Bard desteğiyle hazırlanmıştır.

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

Cevap bırakın

tr_TR