Arçelik – ARCLK Temel Analizi – 2023 Performansına Bakış

Arçelik - ARCLK temel analizi ile 2023 performansını ele aldığımız yazımızda mali tablolarına genel bir bakış yapıyoruz. Daha fazlası için takipte kalın.

Arçelik – ARCLK temel analizi ile 2023 performansını ele aldığımız yazımızda mali tablolarına genel bir bakış yapıyoruz. Daha fazlası için takipte kalın.

Öncelikle şunu belirtelim; 2023 yılı performansını üç çeyreklik verilerle incelediğimizde iyi bir tablo önümüze çıkıyor. Koç Grubu şirketlerinin performansı genel olarak göz doldururken Arçelik bu kategoride yine güzel bir izlenim bırakıyor.

Bazı Mali Verilerin İncelemesi

Satış Gelirleri: Arçelik’in 2023 yılı dokuz aylık dönemi için satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak 145.057 milyon TL’ye ulaşmıştır​​.

Brüt Kar: Şirketin brüt karı, 2023 yılında %65 artarak 46.491 milyon TL’ye yükselmiştir, bu da satışların karlılığının arttığını göstermektedir​​.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 2023 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 artışla 9.820 milyon TL olmuştur. Bu veriyi, işletme giderlerinin kontrolü ve operasyonel verimliliğin artışı olarak yorumlayabiliyoruz​​.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, %83’lük bir artışla 15.093 milyon TL’ye ulaşmış, bu da şirketin operasyonel verimliliğinin ve kar marjlarının önemli ölçüde iyileştiğini gösteriyor​​.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023 yılında %46 artarak 2.567 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, şirketin net karlılık açısından da güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir​​.

Bilanço Verileri: Dönen varlıklar %19 artışla 150.205 milyon TL, duran varlıklar %7 artışla 58.614 milyon TL olmuştur. Ayrıca, finansal borçlar %21 artarak 83.807 milyon TL’ye çıkmış, net borç ise %9 artışla 44.184 milyon TL olmuştur​​​​​​​​.

Özkaynaklar: Özkaynaklar da %6 artarak 32.940 milyon TL’ye ulaşmıştır​​.

Gelir Artışı: 2023’ün üçüncü çeyreğinde Arçelik’in gelirleri, önceki çeyreğe göre %24 artarak 58.22 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tek çeyrelik bu artış gayet güzel görünüyor.

Karlılık: Brüt kar marjı, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen, %32.77 ile güçlü bir şekilde gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %1.72 olarak kaydedilmiştir, bu durum yüksek genel giderlere işaret etmektedir​​.

Aşağıda kısaca finansal bazı göstergeleri kısaca notlandırdık;

Bazı Finansal Göstergeler:

P/B (Fiyat/Defter Değeri) Oranı: 2.28 ile yüksek.

P/S (Fiyat/Satış) Oranı: 0.457 ile normal.

Faaliyet Kar Marjı (Operating Profit Margin): %6.75 ile düşük.

Net Kar Marjı (Net Profit Margin): %2.79 ile düşük olarak gerçekleşmiştir​​.

Yatırım Getirisi Oranları (ROI):

Varlık Getirisi (Return on Assets): %2.46, iyi.

Özsermaye Getirisi (Return on Equity): %18.2, iyi.

Faaliyete Dayalı Kar Marjı (EBIT Per Revenue): %6.75, iyi olarak değerlendirilmiştir​​.

Nakit Oranları:

Nakit Oranı (Cash Ratio): %32, düşük.

Hisse Başına Nakit (Cash Per Share): 65.29, yüksek.

Satış Günleri Oranı (Days Of Sales Outstanding): 130.01 gün, yüksek​​.

Borç Oranları:

Borç/Özsermaye Oranı (Debt Equity Ratio): 2.54, yüksek.

Toplam Borç/Kapitalizasyon Oranı (Total Debt To Capitalisation): %71.8, yüksek​​.

F/K 16.5 sektörel ortalama altında

Paylaşımlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sorumluluk reddi beyanımızı inceleyebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdan güncel bilgilere hızlıca erişebilirsiniz!

Paylaşımlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sorumluluk reddi beyanımızı inceleyebilirsiniz.

ARCLK TEMEL ANALİZ SORU-CEVAP

  • ARCLK hissesinin F/K oranının sektör ortalaması ile karşılaştırılması nasıl yorumlanır?

    ARCLK’nın F/K oranı, sektör ortalamasına göre daha düşük olduğundan, hissenin nispeten uygun fiyatlı olduğu yorumu yapılabilir.

  • Arçelik A.Ş. (ARCLK) hissesinin 2023 yılı finansal performansı nasıldır?

    Şirketin finansalları incelendiğinde güçlü bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

Cevap bırakın

tr_TR