GPT-4, Google ve Gemini: Sam Altman Konuştu

Daha önceki bölümlerini paylaştığımız podcastin bir bölümünde de GPT-4, Google ve Gemini konularına değindi Sam Altman.

Daha önceki bölümlerini paylaştığımız podcastin bir bölümünde de GPT-4, Google ve Gemini konularına değindi Sam Altman.

GPT-4’ün İlham Verici Yönleri ve Sınırlılıkları

Altman, GPT-4’ün “oldukça etkileyici” olduğunu kabul ederken, bu teknolojinin hala “yetersiz” olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: “GPT-4, özellikle yaratıcı fikir alışverişi ortağı olarak kullandığımda, muhteşem bir şeyin parıltısını gösteriyor.” GPT-4’ün programlama, yazı yazma, dil çevirisi gibi alanlarda sunduğu yardım, Altman’a göre, teknolojinin potansiyelinin sadece bir kısmını ortaya koyuyor. GPT-4’ün, uzun vadeli görevleri kırıp bazı adımları yerine getirebilme yeteneği, nadiren de olsa, “büyülü” olarak nitelendiriliyor.

Yaratıcılık ve İteratif İşbirliği

Altman, GPT-4’ün insanlarla yaratıcı bir şekilde işbirliği yapabilme potansiyeline özellikle dikkat çekiyor: “Bir problemi farklı bir şekilde düşünmem gerektiğinde ya da ne yapacağımdan emin olmadığımda, GPT-4 ile bir fikir alışverişi ortağı olarak çalışmak gerçekten ilham verici.” Bu tür bir etkileşimin, GPT-4’ün en büyüleyici özelliklerinden biri olduğu ve yapay zekanın insan zekasıyla nasıl uyumlu bir şekilde çalışabileceğine dair umut verici bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

Teknolojinin Sınırları ve Gelecek Vizyonu

Altman, GPT-4’ün başarısını küçümsememekle birlikte, bu modelin mevcut sınırlılıklarını da kabul ediyor. “GPT-4’ü geriye dönük olarak ele aldığımızda, GPT-3’ü nasıl değerlendirdiğimiz gibi, bu da yetersiz kalacak,” diyor Altman ve ekliyor: “Teknolojik ilerlemenin eksponansiyel bir yol izlediğini unutmamalıyız.” Bu, OpenAI’nin GPT-5 ve ötesine yönelik çalışmalarında, yapay zekanın daha da geliştirilmesine yönelik bir motivasyon kaynağı oluyor.

Yapay Zekanın Toplumsal Kabulü ve Geleceği

Fridman, GPT-4 ve ChatGPT’nin, dünyanın yapay zekaya olan inancında önemli bir dönüş noktası olduğunu belirtiyor. Altman ise, bu teknolojinin insanlara nasıl yardımcı olabileceğine dair daha geniş bir vizyona sahip olduğunu vurguluyor. Yapay zekanın kullanımının ötesinde, bu modellerin nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebileceğinin altını çiziyor. Altman, “Hem temel model hem de RLHF (takviyeli öğrenme ile insana geribildirim), bu teknolojinin insanlar için ne kadar çekici ve üretken olabileceğinin anahtarını tutuyor,” diyor.

GPT-4 ve İnsan Merkezli Bir Gelecek

Sam Altman ve Lex Fridman’ın sohbeti, GPT-4 ve yapay z

eka teknolojisinin genel olarak insan yaşamını nasıl dönüştürebileceğine dair umut ve endişeleri irdeliyor. Bu teknolojinin gelişimiyle birlikte, insanların günlük yaşamlarında, işlerinde ve yaratıcı süreçlerinde nasıl daha etkin bir rol oynayabileceği sorusu ön plana çıkıyor. Altman, GPT-4’ün, özellikle de uzun vadeli görevleri ele alabilme ve yaratıcı işbirliği yapabilme yeteneğiyle, teknolojinin mevcut sınırlarını zorladığını vurguluyor.

Bilgi İşlem Gücü ve Uygulama Alanları

Sam Altman, GPT-4’ün ve gelecek yapay zeka modellerinin potansiyelinin, bilgi işlem kapasitesindeki artışla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Yapay zekanın, tıpkı enerji gibi, gelecekteki en değerli kaynaklardan biri haline gelebileceği ve bu nedenle bilgi işlem gücünün artırılmasına yönelik yatırımların hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Altman’ın ifadesine göre, bilgi işlem gücü, yapay zeka araştırmalarının ve uygulamalarının sınırlarını belirleyen temel bir faktördür.

Yapay Zeka ve Toplumsal Algı

GPT-4’ün toplumsal kabulü ve yapay zekanın geleceği, Fridman ve Altman arasındaki sohbetin önemli bir parçasını oluşturuyor. Toplumun yapay zekaya yönelik algısının zamanla nasıl değişebileceği ve bu teknolojinin toplum üzerindeki etkilerinin nasıl yönetilebileceği konuları üzerinde duruluyor. Altman, yapay zekanın potansiyel olarak pozitif etkilerinin, olası negatif senaryoları aşabileceğine inandığını belirtirken, bu süreçte kullanıcıların teknolojiyi doğru şekilde anlamalarının ve kullanmalarının önemini vurguluyor.

Gelecek için Yapay Zeka Vizyonu

Sam Altman ve Lex Fridman’ın tartışması, yapay zeka teknolojisine dair geniş bir vizyon sunuyor. GPT-4 ve sonraki modellerin, insanların yaratıcı ve analitik düşünme süreçlerini nasıl destekleyebileceği, karmaşık problemleri nasıl çözebileceği ve bilgiye erişim şeklimizi nasıl dönüştürebileceği üzerine odaklanılıyor. Altman, yapay zekanın sadece teknolojik bir araç olmaktan öte, insan zekasının bir uzantısı ve partneri olarak nasıl işlev görebileceğini hayal ediyor.

Google’ın Geçmişi ve Bilgiye Erişimin Geleceği

Fridman, Google’ın son 20 yılda dünyanın bilgiye erişim şeklini nasıl domine ettiğini ve OpenAI’ın bu alandaki potansiyel rolünü sorguluyor. Altman, OpenAI’ın Google’ın başlattığı bilgiye erişim modelini yeniden tanımlama potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: “Google sizi 10 mavi link ve bir sürü reklama yönlendiriyor. Ama heyecan verici olan, Google’ın arama motorunu daha iyi bir kopyasını yapmak değil, insanların bilgiyi bulma, üzerinde harekete geçme ve sentezleme şeklini baştan aşağı değiştirebilecek çok daha iyi bir yol olabilir.”

Yapay Zekanın Rolü ve Potansiyeli

Sam Altman, yapay zeka ve özellikle ChatGPT’nin, insanların bilgiye nasıl eriştikleri ve onu nasıl işledikleri üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğini vurguluyor. ChatGPT’nin, belirli kullanım durumları için insanlara nasıl yardımcı olabileceği ve gelecekte daha fazla durumda nasıl etkili olabileceğine dair umutlarını paylaşıyor. Altman, “Bir arama motorundan daha fazlasını yapmanın gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum. Nasıl daha iyi bir bilgiye veya ihtiyacınız olan cevaba ulaşabiliriz, nasıl yaratabiliriz, sentezleyebiliriz veya size bunu işaret edebiliriz?” diye ekliyor.

Reklamlar ve Monetizasyon

Reklamlar ve monetizasyon konusuna değinen Fridman, yapay zekanın reklamları nasıl yönlendirebileceğini ve bu sistemlerin nasıl adil ve etik bir şekilde işleyebileceğini sorguluyor. Altman, reklamların estetik bir tercih meselesi olduğunu ve ChatGPT’nin kullanıcılarına reklamlardan etkilenmeden hizmet verdiğini belirtiyor: “İnsanların ChatGPT için ödeme yapmasını ve aldıkları yanıtların reklam verenler tarafından etkilenmediğini bilmelerini seviyorum.” Altman, OpenAI’ın iş modelinin sürdürülebilir olduğuna ve reklamlara ihtiyaç duymadan bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor.

Güvenlik, Bias ve Toplumsal Etki

Güvenlik ve bias konularına değinen Fridman, yapay zeka modellerinin güvenli bir şekilde nasıl yönetilebileceğini ve toplumsal etkilerin nasıl dikkate alınması gerektiğini sorguluyor. Altman, OpenAI’ın bu zorlukların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini ve modellerin istenen davranışlarını açıkça tanımlayıp bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmanın önemini vurguluyor. Altman, “Modelin nasıl davranması gerektiğini açıkça belirlemek, kenar durumlarını açıklamak ve modelin istenilen şekilde davranmaması durumunda bu durumun bir hata mı yoksa politika gereği mi olduğunu

belirlemek önemlidir,” diyor. Bu yaklaşım, toplumun yapay zeka teknolojisine olan güvenini artırmayı ve teknolojinin etik bir şekilde geliştirilip uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Altman, yapay zekanın güvenliği konusunda, OpenAI’nin bu konuyu şirket genelinde nasıl ele aldığını ve güvenlik konusunun, giderek daha fazla çalışanın odak noktası haline geleceğini belirtiyor. “Güvenlik geniş bir şekilde tanımlandığında, bu, şirketin büyük bir bölümünün düşüneceği bir şey,” diyor ve ekliyor: “Teknik uyum çalışmalarından, toplumsal ve ekonomik etkilere kadar her şeyi kapsayabilir.”

Teknolojik İlerlemenin Toplumsal Kabulü

Sam Altman, yapay zekanın toplumsal kabulü ve teknolojik ilerlemenin ideolojik baskılardan nasıl etkilenebileceği üzerine düşüncelerini paylaşırken, OpenAI’ın San Francisco gibi ideolojik bir balonun içinde bulunmasına rağmen, bu tür etkilerden büyük ölçüde muaf olduğunu belirtiyor. Altman, OpenAI’nin kültür savaşlarının çok dışında kaldığını ve şirketin, yapay zeka teknolojisinin gelişimine odaklanmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Yapay Zeka ve Reklamcılığın Geleceği

Altman ve Fridman, yapay zekanın reklamcılık sektörü üzerindeki potansiyel etkileri üzerine de tartışıyorlar. Altman, yapay zekanın kullanıcıların gerçekten ihtiyaç duydukları şeyler için reklamlar gösterme konusunda daha iyi olabileceğini kabul ederken, bu tür bir sistemin reklamların neleri gösterdiği üzerindeki kontrolü nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, OpenAI’ın mevcut iş modelinin reklamlara ihtiyaç duymadan sürdürülebilir olduğuna inandığını tekrarlıyor.

Yapay Zeka Güvenliği ve Etik İlkeler

Soğbetin sonlarına doğru, Altman ve Fridman, yapay zekanın güvenliğini sağlamak için gereken adımlar ve etik ilkeler üzerine odaklanıyor. Altman, güvenliğin OpenAI’da herkesin düşünmesi gereken bir konu olduğunu ve bunun sadece teknik uyum çalışmalarını değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik etkileri de kapsadığını belirtiyor. Güvenliğin, yapay zekanın gelişiminde merkezi bir rol oynaması gerektiği ve bu teknolojinin olumlu toplumsal etkilere yol açmasını sağlamak için etik ilkelerin önemini vurguluyor.

Daha önceki GPT-5, Q* ve Yönetime Dönüş: Sam Altman Konuştu! , 7 Trilyon Dolarlık Veri İşleme, Yapay Zeka Hafızası ve Gizlilik: Sam Altman Konuştu ve Sora, Ilya Sutskever ve Elon Musk Davası: Sam Altman Konuştu başlıklı yazılarımızda podcastin bazı bölümlerini değerlendirmiştik.

Arthur Dent
Arthur Dent

Galaksi çapında bir maceraya pijamalarıyla başlayan tek kişi. Dünya'nın yok edilmesinden sağ çıkan Arthur, evrenin tuhaflıklarıyla dolu bir yolculukta kendi sakinliğini korumaya çalışıyor. En iyi yeteneği: Mümkün olan en garip durumlarda bile sıradan kalmak.

Nesne: 35

Cevap bırakın

tr_TR