Mavi’den Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı! SPK Başvurusu Yapıldı!

Şirketin yönetim kurulu kararıyla Mavi bedelsiz sermaye artırımını duyurdu. Gelin bu kararın detaylarını inceleyelim...

Şirketin yönetim kurulu kararıyla Mavi bedelsiz sermaye artırımını duyurdu. Gelin bu kararın detaylarını inceleyelim…

Mavi’den %100 Bedelsiz Sermaye Artırımı


Şirketin yönetim kurulu tarafından 10 Ocak 2024 tarihinde KAP’a yapılan bildirim neticesinde sermaye artırımı kararı alındı.

6. His Analisti’nin izleme listesinde yer alan şirketin bu karar sonrası piyasalarda hisselerinde yükseliş beklentisi oluştu.

Yönetim kurulu kararınca B grubu yani borsada işlem gören hisselerde %100 oranında (bedelsiz) sermaye artırımı kararı alındı. Aynı zamanda A grubu hisselerde de aynı karar söz konusu. Buna bağlı olarak hissenin pay sayısı 2 katına çıkacağından fiyat değişikliği olacak. Kararın uygulanması ile ilgili SPK onayı beklenecek.

198.628.000-TL olan sermaye bu artırım sonrası 397.256.000-TL olarak güncellenecek. Artırım geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

15 Ocak 2024 Güncellemesi: SPK Başvurusu Yapıldı!

Mavi yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımına ilişkin aldığı karardan sonra SPK’ya başvuru gerçekleştirildi. SPK tarafından onaylanması durumunda %100 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşmiş olacak. Peki bedelsiz sermaye artırımı nedir ve bedelsiz sermaye artırımı sonrası hisseler nasıl değişir? Bu soruların cevabı için bedelsiz sermaye artışı hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Ayrıca diğer şirketlerin bedelsiz potansiyelini de bu sayfadan hesaplayabilirsiniz.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)’na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na 15.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.”

KAP Bildirimi Sonrası Hisse Hareketi

KAP’a yapılan açıklamadan hemen sonra hissede hızlı bir yükseliş olsa da kar satışları olduğunu düşündüğümüz satışlarla yükseliş baskılanmış oldu. 4 saatlik grafikte kırmızı mumla günü kapattı.

Teknik Analizimizi daha önce yayınlamıştık ve fiyat hareketleri bu bildirim sonrası grafiğe olumlu yansıdı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde hisse hareketlerini izlemeye devam edeceğiz.

Şirketten yapılan açıklama şöyle;

(KAP Bildirimi için tıklayın)

“Yönetim Kurulu tarafından;

  • Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)’na yükseltilmesine,
  • Artırıma konu “Geçmiş Yıl Karları”nın “Sermaye” hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
  • Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 198.628.000 adet payın, 433.172 adedinin A Grubu nama yazılı ve 198.194.828 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

Cevap bırakın

tr_TR